BETINGELSER FOR KØB – WELLASTORE

Gælder fra den 1. oktober 2016

Generelt
Disse betingelser for køb gælder ved onlinebestilling via www.wellastore.dk (”Wellastore”) og regulerer forholdet mellem HFC Prestige International Denmark ApS (”Coty”) og kunder, der benytter Wellastore (”Kunden”).

Formålet med betingelserne for køb er at regulere individuelle bestillinger via Wellastore under den eksisterende handelsaftale mellem Coty og Kunden. Handelsaftalen skal således gælde uændret i alle andre henseender vedrørende Kundens køb af produkter fra Coty, herunder, men ikke begrænset til aftalte rabatter, bonusser, indkøbsmål og leverings- og betalingsbetingelser.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse betingelser for køb og handelsaftalen, har handelsaftalen forrang.

Når Kunden afgiver bestilling via Wellastore, accepterer Kunden at være bundet af disse betingelser for køb.

Bestilling
En forudsætning for at afgive bestilling via Wellastore er, at Kunden har en eksisterende handelsaftale og er registreret som kunde hos Coty samt har modtaget et gyldigt kundenummer. Ved bestilling udfærdiges der automatisk en ordrebekræftelse, som sendes til Kunden via e-mail. Denne ordrebekræftelse er kun foreløbig og indeholder information om indholdet i bestillingen. Bestillingen betragtes først som endelig accepteret af Coty ved levering eller ved Kundens modtagelse af faktura.   

Forretningsbetingelser, priser osv.
Kunden skal købe produkterne ifølge de listepriser og andre betingelser, herunder, men ikke begrænset til betingelser for logistisk, som fra tid til anden meddeles af Coty. Coty kan når som helst ændre priserne, og ændringer skal gælde for bestillinger, som Kunden afgiver på eller efter den dag, hvor ændringen træder i kraft.

Samtlige priser er oplyst ekskl. moms.

Det præciseres, at det står Kunden helt frit at fastætte egne salgspriser ved videresalg af produkterne.

Leverings- og betalingsbetingelser

Coty leverer bestillinger ”DAP” (Delivered At Place) til Kundens danske adresse, som Kunden kommunikerer skriftligt til Coty. For bestillinger med en bruttoværdi på 1.000 DKK eller derunder (eksklusive moms og andre afgifter og skatter) debiteres et fragtgebyr på 100 DKK.

Levering sker normalt inden for 2 til 3 dage. Der kan forekomme længere leveringstider afhængig af tilgængelighed og leveringssted. Hvis der anmodes om en bestemt leveringsdato vil Coty gøre sit bedste for at forsøge at indfri ønsket. Coty kan dog ikke garantere, at levering sker på den ønskede leveringsdato.

Coty accepterer ikke returnering af nogen produkter, der allerede er leveret til Kunden, med den undtagelse at (i) antal leverede produkter overstiger bestilt antal, eller (ii) produkterne er defekte og skal erstattes af Coty.

Det påhviler Kunden at kontrollere de leverede produkter med det samme ved levering. Hvis produkterne er beskadiget ved levering eller hvis der er leveret en forkert mængde, skal Kunden med det samme – og senest fem (5) kalenderdage efter levering – sende en skriftlig anmeldelse til fragtmanden og til Coty (via en af Coty’s salgsrepræsentanter eller Coty’s lokale kundeservicekontor). Coty godkender ikke anmeldelser, der er indsendt efter denne tidsfrist, uanset årsag.

Kunden skal betale mod faktura. I tilfælde af sen betaling fra Kunden eller hvis Coty har rimelig grund til at antage, at Kunden ikke kan betale for produkter, der er bestilt og/eller leveret, kan Coty, efter eget godt befindende, nægte fortsatte leveringer og/eller kræve, at fortsatte leveringer sker med forudbetaling. Coty kan derudover indlede formelle procedurer med henblik på at inddrive alle udestående betalinger og/eller udligne forfaldne betalinger eller betalingsforpligtelser, som med rimelighed kan forventes forsinkede, mod krav, som Kunden måtte have mod Coty. Ved for sen betaling opkræves morarente fra forfaldsdatoen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Brugernavn og adgangskode
Kunden har ansvar for sin brugerkonto og adgangskode og for at håndtere denne information på ansvarlig og betryggende vis, så uautoriserede ikke kan få adgang til eller bruge informationen. Kunden har det fulde ansvar for samtlige bestillinger, der er afgivet gennem Kundens brugerkonto og er forpligtet til at anmelde eventuelt misbrug eller anden uautoriseret brug til Coty, så hurtigt som muligt.

Personlige oplysninger           
Coty
 må i forbindelse med oprettelse af Kundens brugerkonto og håndtering og levering af bestillinger behandle personlige oplysninger om Kundens kontaktpersoner i overensstemmelse med Coty’s integritetspolicy. Ved at acceptere oprettelse af brugerkonto bekræfter Kunden, at Kunden har informeret berørte kontaktpersoner og fået deres samtykke til behandlingen.

Ændringer til betingelser og øvrigt
Coty forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel til Kunden at opdatere og ændre disse betingelser for køb samt indholdet på Wellastore, herunder, men ikke begrænset til priser, specifikationer og tilbud. Aktuelle tilbud gælder så længe lager haves, hvis ikke andet er angivet. Det påhviler Kunden til hver en tid at holde sig opdateret om sådanne ændringer.

Information inklusive bl.a. priser oplyses med forbehold for tryk- og skrivefejl, fejl i oplyste tekniske specifikationer samt slutsalg.

Kontaktoplysninger
HFC Prestige International Denmark ApS,
Kirkebjerg Parkvej 11B
2605 Brøndby

CVR-nummer: DK37293407

Org nummer: 37293407

E-mail:kundeserviceDK@cotycustomerservice.com